Ε.ΤΕ.Π.

Οι Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) έχουν υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα δημόσια έργα. Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 2221Β/2012 στις 30 Ιουλίου 2012 και η ισχύς τους είναι υποχρεωτική δύο μήνες μετά την δημοσίευση .

 Ε.ΤΕ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ (ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-01-01 2009)  

ΦΕΚ 2221Β/2012
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το ΦΕΚ έχει μέγεθος άνω των 100ΜΒ!