Συλλογές φωτογραφιώνΣ' αυτή τη σελίδα υπάρχουν φωτογραφίες από επισκευές και ενισχύσεις και είναι κατηγοριοποιημένες ανάλογα με το δομικό μέλος που υφίσταται την επέμβαση.